Zapytania ofertowe dotyczące usług szkoleniowych

 

Zapytanie ofertowe 5/US/AS/19/ZO na usługi szkoleniowe
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie usług szkoleniowych w zagadnieniu Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 19.12.2019 roku.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy 
Załącznik nr 3 Program szkoleniowy
Wynik postępowania przetargowego.
W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący Wykonawcy:
1. Marcin Włodek
2. Paweł Ciołkowski
3. Paulina Pacyga
4. Antoni Naglik
5. Mariusz Wojtowicz
6. Piotr Olech
7. Dominik Kwiatkowski 
Wyłonieni wykonawcy:
1. Piotr Olech - Moduł I
2. Dominik Kwiatkowski - Moduł II
3. Mariusz Wojtowicz - Moduł III
4. Marcin Włodek - Moduł IV w Warszawie, Gorzowie Wlkp., Częstochowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie Paweł Ciołkowski - Moduł IV w Łodzi
Szacowanie wartości zamówienia 5/US/AS/19/SWZ na usługi szkoleniowe
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w Szacowaniu wartości zamówienia na wykonanie usług szkoleniowych
w zagadnieniu Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 5.12.2019 roku.
 
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Zapytania ofertowe dotyczące noclegów, cateringu, wynajmu sal

Zapytania ofertowe 2019

 

Zapytanie ofertowe 12/UO/AS/19/ZO na usługi noclegowe, gastronomiczne i zapewnienie sal w Gorzowie Wlkp.
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, przerwa kawowa), zapewnienie sal szkoleniowych
w dniach 11-12 i 25-26 lutego 2020 roku w Gorzowie Wielkopolskim
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”. 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 02.01.2020 r.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 12/UO/AS/19/ZO
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa

Wynik postępowania przetargowego.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący Wykonawcy:
1. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26 lok. 8, 00-373 Warszawa
2. AM Creative Life Anna Maślanka, Wola Radziszowska 622, 32-053 Wola Radziszowska
3. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra
4. Dardanus Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 82, 66-400 Gorzów Wlkp.
5. Qubus Hotel, ul. Orląt Lwowskich 3, 66-410 Gorzów Wlkp.

Wyłoniony Wykonawca:
Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26 lok. 8, 00-373 Warszawa
Oferta cenowa: 18 960,00 zł brutto
Protokół z oceny ofert - pobierz
Zapytanie ofertowe 11/UO/AS/19/ZO na usługi noclegowe, gastronomiczne i zapewnienie sal w Warszawie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, przerwa kawowa), zapewnienie sal szkoleniowych
w dniach 16-17 i 28-29 stycznia 2020 roku w Warszawie
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 19.12.2019 r.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
 
Wynik postępowania przetargowego.
W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący Wykonawcy:
1. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26 lok.8, 00-373 Warszawa
2. PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba, ul. Krępowieckiego 10/5, 01-456 Warszawa
3. Hotel Roko, ul. Mikołajska 2, 02-455 Warszawa
4. MK-BUSINESS Michael Kulikowski, al. Jerozolimskie, 33 m 8, 00-506 Warszawa
5. AM Creative Life Anna Maślanka, Wola Radziszowska 622, 32-053 Wola Radziszowska
6. Satoria Group S.A, ul. Puławska 2B, 00-566 Warszawa
7. Centrum Barnabitów, ul. Smoluchowskiego 1, 02-679 Warszawa
8. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra
Wyłoniony Wykonawca: Hotel Roko, ul. Mikołajska 2, 02-455 Warszawa
Oferta cenowa: 15 837,20 zł brutto
Szacowanie wartości zamówienia 12/UO/AS/19/SWZ na usługi noclegowe, gastronomiczne i zapewnienie sal szkoleniowych w Gorzowie Wielkopolskim
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia
na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, całodniowy serwis kawowy), zapewnieniu sal szkoleniowych
w dniach 11-12 i 25-26 lutego 2020 roku w Gorzowie Wielkopolskim
na czas realizacji szkoleń Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 12.12.2019 roku.
Załączniki:
Zapytanie 12/UO/AS/19/SWZ Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1 Opis przedmioty zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.  
Szacowanie wartości zamówienia 11/UO/AS/19/SWZ na usługi noclegowe, gastronomiczne i zapewnienie sal szkoleniowych w Warszawie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w Szacowaniu wartości zamówienia na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, całodniowy serwis kawowy), zapewnieniu sal szkoleniowych
w dniach 16-17 i 28-29 stycznia 2020 roku w Warszawie
na czas realizacji szkoleń Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 5.12.2019 roku.
Załączniki:
Zapytanie 11/UO/AS/19/SWZ Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1 Opis przedmioty zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
 
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
Zapytanie ofertowe 10-2/AS/2019/ZO na usługi gastronomiczne we Wrocławiu
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług gastronomicznych (obiad, całodniowy serwis kawowy)
w dniach 5-6 i 19-20 listopada 2019 r. we Wrocławiu
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 08.10.2019
Załączniki:

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe 10-1/AS/2019/ZO na usługi gastronomiczne we Wrocławiu

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług gastronomicznych (obiad, całodniowy serwis kawowy)

w dniach 5-6 i 19-20 listopada 2019 r. we Wrocławiu

podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

Termin składania ofert mija z upływem dnia 29.09.2019

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 10-1/AS/2019/ZO

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz usług

Załącznik nr 4 Umowa

 

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe 10/AS/2019/ZO na usługi gastronomiczne we Wrocławiu
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Albert
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie
usług gastronomicznych (obiad, całodniowy serwis kawowy) w dniach 5-6 i 19-20 listopada 2019 r. we Wrocławiu
 
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
 
Termin składania ofert mija z upływem dnia 19.09.2019
 
Załączniki:
 
Zapytanie ofertowe 9/AS/2019/ZO na usługi noclegowe we Wrocławiu
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem i kolacją
w dniach 5-6 i 19-20 listopada 2019 r. we Wrocławiu
 
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
 
Termin składania ofert mija z upływem dnia 17.09.2019
 
Załączniki:
 
Zapytanie ofertowe 8/AS/2019/ZO na usługi noclegowe, gastronomiczne i wynajem sal w Lublinie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad i całodniowy serwis kawowy), zapewnienie sal szkoleniowych
w dniach 8-9 i 22-23 października 2019 r. w Lublinie
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 29.08.2019 r.
Załączniki:
 
Zapytanie ofertowe 7-1/AS/2019 na usługi noclegowe, gastronomiczne i wynajem sal w Szczecinie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym i składaniu ofert na:

usługi noclegowe, gastronomiczne (kolacja, obiad, całodniowy serwis kawowy), zapewnienie sal szkoleniowych
w dniach 10-11 i 24-25 września 2019 roku w Szczecinie

podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dn. 23.08.2019

Do pobrania
 
Szacowanie wartości zamówienia 10/AS/2019/SZ na wynajem sal szkoleniowych w Lublinie i/lub we Wrocławiu
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w Szacowaniu wartości zamówienia na:
wynajem sal szkoleniowych
w dniach 8-9 i 22-23 października 2019 r. w Lublinie
oraz
w dniach 5-6 i 19 - 20 listopada 2019 r. we Wrocławiu
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Dopuszcza się składanie szacunkowych ofert na poszczególne lokalizacje.
Termin składania ofert upływa 09.08.2019 o godz. 12:00

Szacowanie wartości zamówienia 9/AS/2019/SZ na usługi gastronomiczne w Lublinie i/lub we Wrocławiu

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w Szacowaniu wartości zamówienia na:

usługi gastronomiczne (całodniowy serwis kawowy, obiad)

w dniach 8-9 i 22-23 października 2019 r. w Lublinie

oraz

w dniach 5-6 i 19 - 20 listopada 2019 r. we Wrocławiu

podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Dopuszcza się składanie szacunkowych ofert na poszczególne lokalizacje.

Termin składania ofert upływa 09.08.2019 o godz. 12:00

Załączniki:
Szacowanie wartości zamówienia 9/AS/2019/SZ
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz szacowania wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia 8/AS/2019/SZ na usługi noclegowe w Lublinie i/lub we Wrocławiu
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w Szacowaniu wartości zamówienia na:

usługi noclegowe (ze śniadaniem i kolacją)
w dniach 8-9 i 22-23 października 2019 r. w Lublinie
oraz
w dniach 5-6 i 19 - 20 listopada 2019 r. we Wrocławiu 
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Dopuszcza się składanie szacunkowych ofert na poszczególne lokalizacje.

Termin składania ofert upływa 09.08.2019 o godz. 12:00
 
Zapytanie ofertowe 7/AS/2019 na usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem sal w Szczecinie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym i składaniu ofert na:
usługi noclegowe, gastronomiczne (kolacja, obiad, całodniowy serwis kawowy), zapewnienie sal szkoleniowych

w dniach 10-11 i 24-25 września 2019 roku w Szczecinie
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
 
Termin składania ofert upływa 06.08.2019 o godz. 12:00
 
 
Szacowanie zamówienia 7/AS/19 - usługi hotelowe, gastronomiczne i wynajem sal w Szczecinie

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zaprasza do złożenia szacunkowych ofert cenowych na:

usługi noclegowe, gastronomiczne (obiad, kolacja, całodniowy serwis kawowy), zapewnienie sal szkoleniowych w dniach 10-11 i 24-25 września 2019 roku w Szczecinie

w związku z realizacją projektu „Akademia streetworkingu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Do pobrania: 
Zapytanie ofertowe nr 6/AS/2019 - serwis kawowy na szkoleniu w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 6/AS/2019 - pobierz
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 6/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 6/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 6/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 6/AS/2019 (umowa) - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe nr 5/AS/2019 - obiady na szkoleniu w Gdańsku
  • Zapytanie ofertowe 5/AS/2019 - pobierz
  • Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 5/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz
  • Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 5/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz
  • Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 5/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz
  • Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 5/AS/2019 (umowa) - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe 4/AS/2019 - noclegi w Gdańsku
  • Zapytanie ofertowe 4/AS/2019 - pobierz
  • Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 4/AS/2019 (opis zamówienia) -pobierz
  • Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 4/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz
  • Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 4/AS/2019 - (wykaz usług) -pobierz
  • Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 4/AS/2019 (umowa) - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe - wynajem sal konferencyjnych w Gdańsku - pobierz

Protokół oceny ofert - wynajem sal konferencyjnych w Gdańsku - pobierz

Zapytanie ofertowe nr 3/AS/2019 - noclegi i wyżywienie w Rzeszowie

Zapytanie ofertowe 3/AS/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 3/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 3/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 3/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 3/AS/2019 (umowa) - pobierz

 

Protokół oceny ofert

Korekta Protokołu oceny ofert

Zapytanie szacunkowe o cenę - noclegi i catering na szkoleniu w Rzeszowie - pobierz

Zapytanie ofertowe - serwis kawowy na szkoleniu w Rzeszowie - pobierz

Zapytanie ofertowe - zapewnienie sal konferencyjnych na szkoleniu w Rzeszowie - pobierz

Zapytanie ofertowe nr 2/AS/2019 - noclegi, wyżywienie i wynajem sali w Warszawie

Zapytanie ofertowe 2/AS/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 2/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 2/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 2/AS/2019 (umowa) - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe - serwis kawowy na szkoleniu w Warszawie - pobierz

Zapytanie ofertowe nr 1/AS/2019 - noclegi, wyżywienie i wynajem sali w Katowicach

Zapytanie ofertowe 1/AS/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 1/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 1/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 1/AS/2019 (umowa) - pobierz

Odpowiedź na pytania Wykonawcy - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe - serwis kawowy na szkoleniu w Katowicach - pobierz

Pozostałe zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe 2019

Szacowanie wartości zamówienia na usługi drukarskie 2/UD/AS/19
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na wydrukowanie książki „Podręcznik streetworkera bezdomności”.
Załączniki:
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.