Albertyński Klub Seniora "Apetyt na Życie"

Zadanie publiczne:
Działania na rzecz wrocławskich seniorów w latach 2022-2023 – Albertyński Klub Seniora „Apetyt na Życie”

Finansowanie:
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Gminy Wrocław
Dofinansowanie: 38 000 PLN
Koszt całkowity: 41 530 PLN

Okres realizacji: 14.02.2022 – 31.12.2023

Miejsce realizacji:
Zadanie realizowane w pomieszczeniach użytkowanych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (parter i I piętro), przy ul. Kołłątaja 26 A we Wrocławiu.

Planowane zadania:
* Zajęcia ruchowe, taneczne
* Turniej Brydża
* Wycieczki

Grupa adresatów zadania:
Zadanie jest skierowane do wrocławskich seniorów - uczestników funkcjonującego Centrum Organizacji Kołłątaja, a także wszystkich chętnych seniorów, którzy zechcą skorzystać z naszej oferty.

Cel zadania:
Celem zadania jest podniesienie jakości życia wrocławskich seniorów – nie w sferze materialnej, lecz emocjonalnej. Poprzez realizację zadania chcemy podnieść atrakcyjność naszej organizacji i zaproponować seniorom kilka różnych form aktywności, dzięki którym będzie można wzbogacić własny warsztat, ale również budować pozytywne relacje, czy integrować się z rówieśnikami.

Zapraszamy do dołączenia do Klubu!

www.wroclaw.pl