Centrum Organizacji Kołłątaja – Cafe Albert

 

Zadanie publiczne:
Centrum Organizacji Kołłątaja – Cafe Albert

Finansowanie:
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Gminy Wrocław
Dofinansowanie: 95 900 PLN
Koszt całkowity: 99 100 PLN

Okres realizacji: 01.10.2021 – 31.12.2022

Miejsce realizacji:
Zadanie realizowane w pomieszczeniach użytkowanych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (parter i I piętro), przy ul. Kołłątaja 26 A we Wrocławiu.

Grupa adresatów zadania:
Zadanie jest skierowane przede wszystkim do wrocławskich seniorów i wrocławskich organizacji pozarządowych, które potrzebują przestrzeni na swoje działania.

Cel zadania:
Celem zadania jest umożliwienie bezpłatnego korzystania z pomieszczeń, a także z adresu korespondencyjnego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta środowiskom potrzebującym miejsca na swoje działania (szczególnie środowiskom senioralnym). Dzięki możliwości korzystania z ww. przestrzeni zwiększy się zaangażowanie mieszkańców Wrocławia w rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, a także zwiększy się aktywność społeczna i samodzielność osób w wieku starszym.

Realizując to zadanie chcemy również, by część uczestników projektu skierowała swoją aktywność w pomoc osobom w kryzysie bezdomności.

 

Zainteresowane osoby / grupy serdecznie zapraszamy do kontaktu

 - pod numerem telefonu 694 958 951,

 - mailowo: biuro@tpba.pl lub

- osobiście w siedzibie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, ul Kołłątaja 26A, 50-007 Wrocław.