Dlaczego

Być bezdomnym -
 spróbuj wyobrazić sobie
     jak to jest
         nie masz mieszkania, pracy, pieniędzy
              nie masz już dokąd pójść ...

Ten los staje się udziałem wielu ludzi żyjących wśród nas.
Nie mogą żyć jak inni; czują się pokrzywdzeni i zdegradowani.

Możesz im pomóc wspierając Schroniska i Kuchnie św. Brata Alberta.

 

Nasze placówki są punktem oparcia dla ludzi w dramatycznej sytuacji:

  • bezrobotnych usuniętych z kwater i hoteli pracowniczych,
  • matek z dziećmi maltretowanych przez mężów,
  • opuszczających więzienie, dom dziecka,
  • chorych, niedołężnych, niechcianych przez, rodziny

Prowadzimy w całej Polsce 80 schronisk i noclegowni - dla mężczyzn, matek z dziećmi,dzieci, osób starszych i chorych - w których przebywa 3600 osób, a także 15 jadłodajni, 6 łaźni i inne placówki.
Dotacje władz pokrywają połowę kosztów ich utrzymania - bez ofiarności społeczeństwa nie mogłyby istnieć.

 Dlaczego miałbyś pomóc bezdomnym ?

  • dla Jezusa
  • z ludzkiej solidarności
  • ponieważ są w skrajnej nędzy
  • bo wielu nie chce im pomagać
  • bo dzielenie się daje radość
  • bo dotarłeś aż tutaj