Fotografie Miesiąca

Pielgrzymka do Krakowa 11 VI 2016

Nowe schronisko w Dębicy