I Albertyński Turniej Brydża Sportowego

I Albertyński Turniej Brydża Sportowego - zaproszenie