Konferencja „Housing first – najpierw mieszkanie w perspektywie deinstytucjonalizacji"

Data: 5 listopada 2021

Miejsce: Narodowe Forum Muzyki

Adres: Plac Wolności 1, 50-071 Wrocław

Organizator: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny

 

Relacja z konferencji: https://youtu.be/5Ui3141MqEc

 

PROGRAM KONFERENCJI

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

WPROWADZENIE – DEINSTYTUCJONALIZACJA

10:00 – 10:10

Powitanie uczestników konferencji

Wojciech Bystry – Prezes Towarzystwa

10:10 – 11:10

Wystąpienia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dr hab. Marek Rymszasocjolog, nauczyciel akademicki

Dr Cezary Miżejewskipolityk społeczny

HOUSING FIRST - W EUROPIE

11:10 - 12:10

Portugalia

Prof. José Ornelas – AEIPS

Dra. Teresa Duarte – AEIPS

PRZERWA

12:10 – 12:40

Przerwa kawowa

HOUSING FIRST – PROJEKT TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

12:40 – 13:40

Wprowadzenie

Piotr Olech – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Realizacja modelu Housing first we Wrocławiu

Przedstawiciel Miasta Wrocławia

Andrzej Ptak – MISERART

Realizacja modelu Housing first w Gdańsku

Przedstawiciel Miasta Gdańska

Piotr Olech – TPBA

Realizacja modelu Housing first w Warszawie

Przedstawiciel Miasta Warszawy

Aleksandra Kupczyk-Frączek – TPBA

HOUSING FIRST – W POLSCE

13:40 – 13:55

Agnieszka Siekiera – Fundusz Współpracy

PANEL DYSKUSYJNY – PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

13:55 – 14:40

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Władze Miasta Wrocławia

Władze Miasta Gdańska

Władze Miasta Warszawy

Piotr Olech – TPBA

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

14:40 – 14:50

Wojciech Bystry – Prezes Towarzystwa

OBIAD

 

ZGŁOSZENIA

Wyłącznie przez wypełnienie formularza on-line https://forms/google.pl/

Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane po 30.10.2021 r. na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.

Kontakt: 694 958 951 | biuro@tpba.pl | www.bratalbert.org

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl