Likwidacja Koła Gorzyckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Podajemy do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr 5/2019 z dnia 22.12.2019 r. członkowie Koła Gorzyckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą 39-432 Gorzyce ul. Sandomierska 84 podjęli decyzję o likwidacji Stowarzyszenia, KRS 0000717611.

Informacja o otwarciu likwidacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2021r, sygnatura sprawy:
RZ.XII NS-REJ.KRS / 013388/20/301

Likwidatorem Stowarzyszenia została: Pani Anna Wójcik

Likwidator stwierdza, że według posiadanej wiedzy TPBA Koło Gorzyckie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Koła Gorzyckiego, aby w terminie do dnia 28 luty 2021r, zgłosili swoje wierzytelności na adres poczty elektronicznej anna.wojcik@ab.org.pl