Siemianowice Śl. Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego na realizację zamówienia "Kuchnia Terapeutyczna" dla uczestników projektu Albertowskie Centrum Aktywności Lokalnej

ZIT NEW SELF Maciej Bednarz informuje o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego na realizację zamówienia "Kuchnia Terapeutyczna" dla uczestników projektu Albertowskie Centrum Aktywności Lokalnej w Siemianowicach Śl.

Pobierz informację o wynikach postępowania

 

Siemianowice Śl. Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia "Kuchnia Terapeutyczna" dla uczestników projektu Albertowskie Centrum Aktywności Lokalnej

ZIT NEW SELF Maciej Bednarz

składa zapytanie ofertowe na realizację zamówienia "Kuchnia Terapeutyczna" dla uczestników projektu Albertowskie Centrum Aktywności Lokalnej w Siemianowicach Śl.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Siemianowice Śl. Informacja o wyniku postępowania na prowadzenie indywidualnej rehabilitacji dla uczestników projektu "Triathlon możliwości II".

Koło Siemianowickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
informuje o wynikach postępowania na prowadzenie indywidualnej rehabilitacji dla uczestników projektu "Triathlon możliwości II."

Do pobrania

Informacja o wyniku postępowania.

Siemianowice Śl. Zapytanie ofertowe na prowadzenie indywidualnej rehabilitacji dla uczestników projektu "Triathlon możliwości II ..." w Siemianowicach Śl.

ZIT NEW SELF Maciej Bednarz

składa zapytanie ofertowe na prowadzenie indywidualnej rehabilitacji dla uczestników projektu "Triathlon możliwości II ..." w Siemianowicach Śl.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6

Załącznik 1 - Formularz ofertowy str.1, str. 2.

Załącznik 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia str.1, str. 2.

Siemianowice Śl. Informacja o wyniku postępowania na przeprowadzenie treningu funkcji poznawczych w projekcie "Triathlon możliwośći II."

Koło Siemianowickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie treningu funkcji poznawczych w projekcie "Triathlon możliwości II."

Do pobrania

Informacja o wyniku postępowania.

Siemianowice Śl. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Treningu Funkcji Poznawczych dla uczestników projektu "Triathlon możliwości." w Siemianowicach Śl.

ZIT NEW SELF Maciej Bednarz

składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Treningu Funkcji Poznawczych dla uczestników projektu "Triathlon możliwości II ..." w Siemianowicach Śl.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Siemianowice Śl. Informacja o wyniku postępowania na usługę Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w projekcie "Triathlon możliwośći II."

Koło Siemianowickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
informuje o wynikach postępowania na usługę Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w projekcie "Triathlon możliwości II."

Do pobrania

Informacja o wyniku postępowania.

Siemianowice Śl. zapytanie ofertowe na usługę Asystenta Osoby Niepełnosprawnej dla uczestników projektu "Triathlon możliwości II."

ZIT NEW SELF Maciej Bednarz

składa zapytanie ofertowe na usługę Asystenta Osoby Niepełnosprawnej dla uczestników projektu "Triathlon możliwości II."

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6

Załącznik 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Siemianowice Śl. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Pracownik Socjalny w projekcie "Triathlon możliwośći II."

Koło Siemianowickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
informuje o wynikach naboru na stanowisko Pracownik Socjalny w projekcie "Triathlon możliwości II."

Do pobrania

Informacja o wynikach naboru.

Siemianowice Śl. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie treningu funkcji poznawczych dla uczestników projektu "Albertowskie Centrum Społeczności Lokalnej"

Informujemy o wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie treningu funkcji poznawczych dla uczestników projektu "Albertowskie Centrum Społeczności Lokalnej"

Pobierz Informację o wynikach postępowania

Siemianowice Śl. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Treningu Funkcji Poznawczych dla uczestników projektu Albertowskie Centrum Aktywności Lokalnej

ZIT NEW SELF Maciej Bednarz

składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Treningu Funkcji Poznawczych dla uczestników projektu Albertowskie Centrum Aktywności Lokalnej w Siemianowicach Śl.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Siemianowice Śl. Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny w projekcie "Triathlon możliwośći II."

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik Socjalny
w projekcie "Triathlon możliwości II. Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych na terrenie Gminy Siemianowice Śl."

Dokumenty do pobrania
Informacja o naborze str. 1 str. 2   str. 3
Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Siemianowice Śl. Informacja o wynikach zapytania ofertowego na świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu "Albertowskie Centrum Społeczności Lokalnej"

Informujemy o wynikach postępowania o świadczenie usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej dla uczestników projektu "Albertowskie Centrum Społeczności Lokalnej".

Pobierz Informację o wynikach postępowania

Siemianowice Śl. zapytanie ofertowe na zatrudnienie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej dla uczestników projektu "Albertowskie Centrum Społeczności Lokalnej"

ZIT NEW SELF Maciej Bednarz

składa zapytanie ofertowe na zatrudnienie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej dla uczestników projektu "Albertowskie Centrum Społeczności Lokalnej"

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6

Załącznik 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Siemianowice Śl. Informacja o wynikach zapytania ofertowego na prowadzenie indywidualnej rehabilitacji dla uczestników projektu "Albertowskie Centrum Społeczności Lokalnej"

Informujemy o  wyniku postępowania konkursowego na prowadzenie indywidualnej rehabilitacji dla uczestników projektu "Albertowskie Centrum Społeczności Lokalnej"

Informacja do pobrania

Siemianowice Śl. zapytanie ofertowe na prowadzenie indywidualnej rehabilitacji dla uczestników projektu "Albertowskie Centrum Społeczności Lokalnej"

ZIT NEW SELF Maciej Bednarz

składa zapytanie ofertowe na prowadzenie indywidualnej rehabilitacji dla uczestników projektu "Albertowskie Centrum Społeczności Lokalnej"

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6

Załącznik 1 - Formularz ofertowy str. 1, str. 2

Załącznik 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia str. 1, str. 2

Siemianowice Śl. Nabór na stanowisko Animator Społeczności Lokalnej w projekcie "Albertowskie Centrum Aktywności Lokalnej"

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza nabór na stanowisko: Animator Społeczności Lokalnej
w projekcie "Albertowskie Centrum Aktywności Lokalnej"

Dokumenty do pobrania

Informacja o naborze str. 1   str. 2   str. 3

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Siemianowice Śl. Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny w projekcie Albertowskie Centrum Aktywności Lokalnej

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik Socjalny
w projekcie "Albertowskie Centrum Aktywności Lokalnej"

Dokumenty do pobrania

Informacja o naborze str. 1   str. 2   str. 3

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Projekt "Akadenia Streetworkingu" - zaproszenie do do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zwany dalej „Zamawiającym”,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej

w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę – przeprowadzenie szkoleń Streetworking w środowisku osób  bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym i o akceptacji warunków zamówienia

Ramowy program szkoleniowy – „Akademia streetworkingu”

Projekt "Akadenia Streetworkingu" - zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia usługi szkoleniowej

 

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zwany dalej „Zamawiającym”,

zaprasza do wzięcia udziału w szacowaniu wartości zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej 

na usługę – przeprowadzenie szkoleń Streetworking w środowisku osób  bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

W załączeniu niezbędne informacje.

1. Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia

2. Program szkoleniowy

W razie pytań bardzo proszę o kontakt.

Z poważaniem,

Małgorzata Sieńczyk
Dyrektor Biura ZG
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ZG
600-496-006

Informacja o wynikach postępowania konkursowego - dot. zakupu karnetów na basen

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza wynik postępowania konkursowego w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"... dot. : zakupu karnetów wejściowych na basen.

Informacja do pobrania

Siemianowice Śl. projekt "Triathlon ..." zapytanie ofertowe dot. zakupu karnetów wejściowych na basen

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania publicznego: zakup karnetów wejściowych na basen w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca".

Pobierz ogłoszenie: strona 1; strona 2; strona 3; strona 4; strona 5; strona 6; strona 7; strona 8

Siemianowice Śl. Projekt "Triathlon" - inf. o wynikach postępowania - dot. zakupu karnetów wejściowych na zajęcia z pilates

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza wynik postępowania konkursowego w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"... dot. : zakupu karnetów wejściowych na zajęcia z pilates.

Informacja do pobrania

Siemianowice Śl. Projekt "Triathlon" - zapytanie ofertowe dot. karnetów wejściowych na zajęcia z pilates

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania publicznego: zakup karnetów wejściowych na zajęcia z pilates w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca".

Pobierz ogłoszenie: strona 1; strona 2; strona 3; strona 4; strona 5; strona 6; strona 7; strona 8

Siemianowice Śl. Projekt "Triathlon" - inf. o wynikach postępowania - dot. zakupu karnetów wejściowych na basen

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza wynik postępowania konkursowego w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"... dot. : zakupu karnetów wejściowych na basen.

Informacja do pobrania

Siemianowice Śl. Projekt "Triathlon" - zapytanie ofertowe dot. karnetów wejściowych na basen

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania publicznego: zakup karnetów wejściowych na basen w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca".

Pobierz ogłoszenie: strona 1; strona 2; strona 3; strona 4; strona 5; strona 6; strona 7; strona 8

Siemianowice Śl. Projekt "Triathlon ..." - inf. o wyniku postępowania - dot. zakupu karnetów na zajęcia zumby

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza wynik postępowania konkursowego w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"... dot. : zakupu karnetów na zajęcia zumby.

Informacja do pobrania

Siemianowice Śl. - Projekt Triathlon - zapytanie ofertowe dot. zajęć zumby

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe (ponowne) na realizację zadania publicznego: zakup karnetów wejściowych na zajęcia zumby w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca".

Pobierz ogłoszenie: strona 1; strona 2; strona 3; strona 4; strona 5; strona 6; strona 7; strona 8; strona 9

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - zapytanie o koszt karnetów na basen i pilates

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
składa zapytanie o szacunkowy koszt na:

  • zakup karnetów wejściowych na basen w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca".
    pobierz: zapytanie załącznik nr 1
  • zakup karnetów wejściowych na zajęcia z pilates w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca".
    pobierz: zapytanie załącznik nr 1
Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - inf. o wynikach postępowania - dot. udzielania korepetycji i prowadzenia zajęć wyrównawczych

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza wynik postępowania konkursowego w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"... dot. : udzielania korepetycji i prowadzenia zajęć wyrównawczych

Informacja do pobrania

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - zapytanie ofertowe dot. udzielania korepetycji i prowadzenia zajęć wyrównawczych

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe (ponowne) na realizację zadania publicznego: udzielanie korepetycji oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca".

Pobierz ogłoszenie

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5

Strona 6

Strona 7

Strona 8

Strona 9

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon- unieważnienie postępowania

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza unieważnienje postępowania konkursowego w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"... dot. : udzielania korepetycji i prowadzenia zajęć wyrównawczych

Informacja o unieważnieniu postępowania

Siemianowice Projekt Triathlon nabór na stanowisko psychologa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOGA
w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - inf. o wynikach postępowania - dot. sprawowania opieki nad dziećmi

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza wynik postępowania konkursowego w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"... dot. : sprawowania opieki nad dziećmi

Informacja o wyborze oferty

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - zapytanie ofertowe dot. udzielania korepetycji i prowadzenia zajęć wyrównawczych

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe (ponowne) na realizację zadania publicznego: udzielanie korepetycji oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca".

Pobierz ogłoszenie

Siemianowice Śl. Projekt "Triathlon" - Informacja o wyborze oferty na sprawowanie opieki nad dziećmi

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza wynik postępowania konkursowego w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"... dot. : sprawowania opieki nad dziećmi

Informacja o wyborze oferty

Siemianowice Ś. Projekt "Triathlon" - Informacja o wyborze oferty na zajęcia grupowe z dietetykiem

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza wynik postępowania konkursowego w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"... dot. : zajęć grupowych z dietetykiem.

Informacja o wyborze oferty

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - Informacja o wyborze oferty

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza wynik postępowania konkursowego w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"... dot. : prowadzenie grupowych treningów kompetencji wychowawczych.

Informacja o wyborze oferty

Siemianowice Śl. Projektr Triathlon - ogłoszenia o wyborze ofert na: prowadzenie grupowych treningów zarządzania czasem oraz treningów kulinarnych

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza wynik postępowania konkursowego w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"... dot. : prowadzenie grupowych treningów zarządzania czasem oraz treningów kulinarnych.

Treningi zarządzania czasem

Treningi kulinarne

 

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon ponowne zapytanie ofertowe dot. opieki nad dziećmi

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe (ponowne) na realizację zadania publicznego: Sprawowanie opieki nad dziećmi w ramach
projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"

Ogłoszenie do pobrania

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - wynik postępowania dot. sprawowania opieki nad dziećmi

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza wynik postępowania konkursowego w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"... dot. sprawowania opieki nad dziećmi.

Informacja o wyniku postępowania

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - oszacowanie wartości zamówienia

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia na realizację zadania publicznego: udzielanie korepetycji i prowadzenie zajęć wyrównawczych w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"

Treść ogłoszenia: str. 1   str. 2

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - zapytanie ofertowe grupowe zajęcia z dietetykiem

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania publicznego: Przeprowadzenie grupowych zajęć z dietetykiem w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"

Treść ogłoszenia

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - zapytanie ofertowe grupowe treningi zarządzania czasem

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania publicznego: Przeprowadzenie grupowych treningów zarządzania czasem w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"

Treść ogłoszenia

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - zapytanie ofertowe grupowe treningi racjonalnego żywienia

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania publicznego: Przeprowadzenie grupowych treningów racjonalnego żywienia w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"

Treść ogłoszenia

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - zapytanie ofertowe grupowe treningi kompetencji ywchowawczych

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania publicznego: Przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji wychowawczych w ramach projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"

Treść ogłoszenia

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - zapytanie ofertowe dot. sprawowania opieki nad dziećmi

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania publicznego: Sprawowanie opieki nad dziećmi w ramach
projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"

Ogłoszenie do pobrania str1 str2 str3 str4 str5 str6 str7

 

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - wyniki postępowań konkursowych
Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - nabór asytenta osoby niepełnosprawnej

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"

Ogłoszenie str 1 str 2 str 3 str 4

Kwestionariusz osobowy

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - zapytanie ofertowe dot. zakupu biletów komunikacji miejskiej

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza zapytanie ofertowe do projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca" 

str 1 str 2 str 3 str 4

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - nabór asytenta osoby niepełnosprawnej

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"

Sprostowanie omyłki w Ogłoszeniu

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Siemianowice Śl. Projekt Triathlon - zapytania ofertowe
Siemianowice Śl. - Projekt Triathlon - nabór asystenta osoby niepełnosprawnej

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Siemianowice Śl. - Projekt Triathlon - nabór psychologa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO SIEMIANOWICKIE
ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOGA
w projekcie "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"

Ogłoszenie o naborze

Wynik naboru: Na stanowisko psychologa została wybrana Pani Agnieszka Michałowska, zamieszkała w Siemianowicach Śląskich.

 

Audyt finansowo-księgowy Zarządu Głównego TBPA

Ogłoszenie dotyczące zewnętrznego audytu finansowo-księgowego Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Na oferty oczekujemy do 22 stycznia 2016 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny z siedzibą we Wrocławiu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie zewnętrznego audytu finansowo-księgowego Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie bilansu i rachunku wyniku za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r Zarządu Głównego Towarzystwa, 5 wybranych jednostek terenowych Towarzystwa oraz sporządzenie do dnia 31.05.2016r. pisemnej opinii wraz z raportem.

Szczegółowych informacji dotyczących instytucji oraz przedmiotu zamówienia udzielają:

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert:

  • w formie pisemnej na adres: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Kołłątaja 26A 50-007 Wrocław z dopiskiem "OFERTA NA AUDYT FINANSOWO-KSIĘGOWY’’ lub
  • w formie elektronicznej na adres: biuro@tpba.pl

w terminie do 22 stycznia 2016 roku.

Oferta winna zawierać w szczególności:

a) informacje o wykonawcy, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów wskazanie biegłego rewidenta, który w imieniu oferenta przeprowadzi badanie wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie stosownych uprawnień.

b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii.

c) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego oraz kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wykonawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

d) wskazanie metod i terminów przeprowadzenia audytu.

e) cenę całkowitą netto i brutto za wykonanie audytu finansowo-księgowego wraz ze sporządzeniem opinii i raportu (wynagrodzenie powinno obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia).

Po przeprowadzeniu weryfikacji wykonawców i złożonych ofert z wybranym wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa.