Przetargi

Przetargi 2022

Zapytanie 01/TPBA/HF/2022 - organizacja seminarium podsumowującego wdrożenie projektu

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89168

Protokół

Zapytanie 02/TPBA/HF/2022 - usługi cateringowe w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100918

Protokół

Zapytanie 03/TPBA/HF/2022 - usługi hotelowe w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100922

Protokół

04/TPBA/HF/2022 Szkolenie - catering 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Housing first najpierw mieszkanie (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Protokół

05/TPBA/HF/2022 Szkolenie - hotel

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Housing first najpierw mieszkanie (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Protokół

06/TPBA/HF/2022 Szkolenia dla użytkowników

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Housing first najpierw mieszkanie (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Protokół

07/TPBA/HF/2022 Szkolenie - catering, nocleg, sala

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Housing first -najpierw mieszkanie (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Protokół

08/TPBA/HF/2022 Szkolenia dla realizatorów

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Housing first najpierw mieszkanie (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Protokół

Wizyty studyjne 09/TPBA/HF/2022

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Housing first najpierw mieszkanie (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Protokół

 Catering 10/TPBA/HF/2022

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Housing first -najpierw mieszkanie (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Brak ofert

Trenerzy 11/TPBA/HF/2022

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Housing first -najpierw mieszkanie (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Brak ofert

Usługa hotelowa 12/TPBA/HF/2022

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Housing first -najpierw mieszkanie (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Protokół

Catering 13/TPBA/HF/2022

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Housing first -najpierw mieszkanie (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Brak ofert

14/TPBA/HF/2022- trener

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Housing first najpierw mieszkanie (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Protokół

15/TPBA/HF/2022-spotkanie sieciujące

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Housing first Najpierw mieszkanie (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Przetargi 2021

Zapytanie 01/TPBA/NM/2021 - opieka pielęgniarska w Warszawie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32956

Brak ofert


Zapytanie 02/TPBA/NM/2021 - opieka pielęgniarska w Warszawie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/36135

Protokół


Zapytanie 03/TPBA/NM/2021- naprawy

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44359 

protokół


Zapytanie 04/TPBA/NM/2021 - usługi psychoterapeutyczne Warszawa

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54146

brak ofert


Zapytanie 05/TPBA/NM /2021- usługi psychoterapeutyczne Gdańsk

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54440

protokół


Zapytanie 06/TPBA/NM/2021- usługi psychoterapeutyczne Warszawa

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56969

 protokół


Zapytanie 07/TPBA/NM/2021- wizyty studyjne

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58743

anulowane


Zapytanie 08/TPBA/NM/2021- wizyty studyjne

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61785

Protokół

 

Zapytanie 09/TPBA/HF/2021 - usługi kateringowe

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73556

Protokół

 

Zapytanie 10/TPBA/HF/2021 - usługi hotelowe

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73565

Protokół

 

Zapytanie 11/TPBA/HF/2021 - usługi kateringowe

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78673

Brak ofert

Przetargi 2020
zapytanie 12/TPBA/HF/2020 usługi lekarskie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238990
brak ofert
Zapytanie 13/TPBA/HF/2020 usługi psychiatryczne 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238991
brak ofert
Zapytanie 14/TPBA/HF/2020 usługi pielęgniarskie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241332
brak ofert
Zapytanie 15/TPBA/HF/2020 usługi lekarskie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241335
brak ofert
Zapytanie 16/TPBA/HF/2020 usługi psychiatryczne 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241338
brak ofert
Zapytanie 23/TPBA/NM/2020 usługi pielęgniarskie Gdańsk
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251904
brak ofert
Zapytanie 24/TPBA/NM/2020 usługa pielęgniarska
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253587
brak ofert

Zapytanie 27/TPBA/NM/2020 usługi naprawcze i konserwacyjne
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8916
brak ofert
 
Przetargi 2019