Szkolenia

 

Szkolenia z metody "Najpierw mieszkanie"

Szkolenia są realizowane przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny w ramach projektu "Housing First - Najpierw Mieszkanie" objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.04.03.00-00-071/18-00).

Partnerami projektu są: Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (Portugalia), Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Miejski Gdańska.

Szkolenia dotyczą metody „Najpierw Mieszkanie” wypracowanej w projekcie "Housing First - Najpierw Mieszkanie".

Szkolenia są skierowane do podmiotów wdrażających i zainteresowanych wprowadzeniem metody "Najpierw Mieszkanie" w swojej działalności celem rozwiązywania problemu bezdomności ulicznej. Intencją organizatora jest przygotowanie odbiorców do prowadzenia metody „Najpierw Mieszkanie” w taki sposób, aby ograniczyć możliwość zaistnienia błędów we wdrażaniu i realizowaniu metody oraz zachować wierności i trwałości metody „Najpierw Mieszkanie” w Polsce.

Szkolenia podzielone są na trzy rodzaje:

1a. Szkolenie dla partnerów (użytkowników) metody „Najpierw Mieszkanie” – odbiorcami szkolenia powinny być osoby decyzyjne, mające wpływ na rozwój i zmiany organizacji/instytucji. Celem szkolenia jest przygotowanie partnerów do wprowadzenia i prowadzenia metody "Najpierw mieszkanie" w podstawową działalność swojej organizacji.

1b. Szkolenie dla użytkowników metody „Najpierw Mieszkanie” – odbiorcami powinny być osoby, które bezpośrednio będą wdrażały w swojej pracy model „Najpierw Mieszkanie”, np. pracownicy socjalni, także pracownicy administracyjni. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do realizowania programów rozwiązywania problemu bezdomności ulicznej zgodnie z metodą „Najpierw mieszkanie"

2. Szkolenie dla realizatorów metody „Najpierw Mieszkanie” – odbiorcami powinny być osoby, które bezpośrednio pracują z osobami w sytuacji bezdomności, np.: asystenci, opiekunowie, streetworkerzy, pracownicy socjalni, pracownicy pomocy medycznej, psychologicznej, wsparcia zawodowego, wolontariusze itp. Celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy pracowników o zagadnienia zdrowotne, psychologiczne, psychiatryczne, kwestie uzależnień itp., z którymi borykają się uczestnicy projekt „Housing First – Najpierw Mieszkanie”.

3. Szkolenie dla ekspertów przez doświadczenie – uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie osoby, które doświadczyły ulicznej bezdomności, uzależnień, wykluczenia społecznego, a obecnie są uczestnikami projektu „Housing First – Najpierw Mieszkanie”. Celem szkolenia jest wzmocnienie poczucia wartości i sprawczości, stymulowanie wzajemnej samopomocy, zwiększenie udziału w życiu społeczny, w tym rzecznictwa na rzecz osób bezdomnych oraz wspierania użytkowników i realizatorów, a także czynnego udziału w realizacji metody „Najpierw Mieszkanie”.

Szkolenie jest bezpłatne. Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego.

Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Zgłoszenia na szkolenia

 

Szkolenie dla użytkowników metody "Najpierw Mieszkanie" w Gdańsku

Terminy:
I. 25 - 26 maja 2022 r.
II. 22 – 23 czerwca 2022 r.
III. 05 – 06 lipca 2022 r.
Rozpoczęcie: 09:00 (środa) | Zakończenie: 16:00 (czwartek)
Miejsce szkolenia: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Floriańska 3, 80-534 Gdańsk

Zgłoś udział w szkoleniu, wypełniając Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenie dla użytkowników metody "Najpierw Mieszkanie" w Warszawie

Terminy:
I. 29 – 30 czerwca 2022 r.
II. 05 – 06 lipca 2022 r.
Rozpoczęcie: 09:00 (środa) | Zakończenie: 16:00 (czwartek)
Miejsce szkolenia: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

Zgłoś udział w szkoleniu, wypełniając Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenie dla użytkowników metody "Najpierw Mieszkanie" we Wrocławiu

Terminy:
I. 29 – 30 czerwca 2022 r.
II. 20 – 21 lipca 2022 r.
III. 29 - 30 sierpnia 2022 r.

Rozpoczęcie: 09:00 | Zakończenie: 16:00
Miejsce szkolenia: Pracownia MiserArt, ul. Cybulskiego 35A, 50-205 Wrocław

Zgłoś udział w szkoleniu, wypełniając Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 dni roboczych przed szkoleniem.

 

Szkolenie dla użytkowników metody "Najpierw Mieszkanie"

19 - 20 maja 2022 r. | Warszawa
Rozpoczęcie: 09:00 (czwartek) | Zakończenie: 16:00 (piątek)

Zgłoś udział w szkoleniu, wypełniając Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 maja 2022 roku.

Szkolenie dla partnerów (użytkowników) metody "Najpierw Mieszkanie"

12-13 maja 2022 r. | Poznań
Rozpoczęcie: 10:00 (czwartek) | Zakończenie: 13:00 (piątek)

Zgłoś udział w szkoleniu, wypełniając Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2022 roku.

Szkolenie dla realizatorów metody "Najpierw Mieszkanie"

I - 11 - 13 kwietnia 2022 r. | Poznań
II - 01 - 03 czerwca 2022 r. | Toruń
III - 07 - 09 września 2022 r. | Łódź
Rozpoczęcie: 13:00 (środa) | Zakończenie: 13:00 (piątek)

Zgłoś udział w szkoleniu, wypełniając Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2022 roku.