UA Przystanek Grochowa

Tytuł zadania publicznego:
UA Przystanek Grochowa

Rodzaj zadania publicznego:
Zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy

Okres realizacji:
09.05.2022 - 31.07.2022

Organ administracji państwowej:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dofinansowanie:
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwowego
Dofinansowanie: 98 032,00 PLN
Wartość całkowita: 98 032,00 PLN


Informacje o zadaniu:
UA Przystanek Grochowa to punkt pomocy ukraińskim uchodźcom prowadzony przez Gminę Wrocław, Fundację Homo Sacer i Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

W placówce tymczasowego pobytu przy ulicy Grochowej 13 we Wrocławiu udzielane jest wsparcia uchodźcom z Ukrainy (głównie kobietom, dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym).
Jednorazowo schronienie w budynku dawnego liceum znajduje około 250 osób.

Ofiary wojny mają zapewnione bezpieczne miejsce do spania i wypoczynku, ciepłe posiłki, odzież i podstawowe artykuły higieniczne oraz pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych i relokacji do miejsc docelowych.

Dzięki realizacji niniejszego zadania możliwe będzie również wsparcie medyczno-psychologiczne poprzez utworzenie punktu pomocy medycznej i pomocy psychologicznej.

W tym celu zostanie pozyskany wykwalifikowany personel (lekarze, pielęgniarki, psychologowie, tłumacze) oraz zakupiony niezbędny sprzęt (np. przenośne EKG, laptopy, waga, lodówka itp.).

Wsparcie, jakie dzięki realizacji tego zadania otrzymają mieszkańcy UA Przystanku Grochowa, pozwoli na redukowanie szkód związanych z sytuacją kryzysową, jaką jest uchodźctwo i doświadczaniem traumy.