Upadłość konsumencka

Porozumienie:

Upadłość konsumencka

Lider projektu:
Fundacja 3 Kotwice

Partner w projekcie:
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Zarząd Główny

Darczyńca / Sponsor:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Kwota wsparcia: 10 000,00 PLN

Opis projektu:
40 lat działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta to doświadczenie zebrane w zakładaniu i prowadzeniu schronisk, noclegowni i innych placówek pomocowych.

Koła Towarzystwa prowadzą kuchnie, łaźnie, świetlice dla dzieci i dorosłych, angażują się w organizowanie pomocy prawnej i psychologicznej, wydawanie żywności i odzieży osobom potrzebującym. Wszystkie te działania mają na celu wsparcie osób w kryzysie bezdomności.

Aktualnie wraz z Fundacją 3 Kotwice Towarzystwo podejmuje kolejne kroki mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.
Wypracowane porozumienie, dzięki wsparciu darczyńcy, zakłada bezpłatną pomoc prawną podopiecznym Towarzystwa z powiatu puławskiego głównie w zakresie oddłużania osób fizycznych, poprzez możliwość legislacyjną zwaną prawem upadłościowym, tzw. „Upadłością konsumencką”. Dzięki temu procesowi łatwiej będzie osobom w kryzysie bezdomności lub zagrożonym bezdomnością rozpocząć nowy etap w życiu, bez balastu w postaci długów, windykatorów i komorników.