Wartości i kierunki rozwoju

Wartości i kierunki rozwoju Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta stanowią, obok statutu, nasz najważniejszy dokument normatywny.

Tekst został opracowany w 2005 roku w procesie ciągłych konsultacji w społeczności Towarzystwa i przyjęty przez Zebranie Ogólne w dniu 17 września 2005 r.

Pobierz