White Coat Herose


Tytuł zadania:
White Coat Herose

Rodzaj zadania:
Udzielanie wsparcia medyczno-psychologicznego uchodźcom z Ukrainy przebywającym w placówkach tymczasowego pobytu w Inowrocławiu i Wrocławiu

Okres realizacji:
02.05.2022 - 30.06.2022

Organizacja finansująca działania:
Americares Foundation INC, 6 Landmark SqAMCre, Stamford

Kwota dofinansowania:
Dofinansowanie: 10 000 USD
Wartość całkowita: 10 000 USD

Informacje o zadaniu:
White Coat Herose to zadanie, którego celem jest udzielanie pomocy medycznej oraz prowadzenie wsparcia psychologicznego uchodźcom przebywającym w tymczasowych punktach pobytu.

Działania prowadzone są w trzech miejscach:
1. ul. Toruńska 24 w Inowrocławiu
2. ul. Gwarna 10 we Wrocławiu
3. ul. Grochowa 13 we Wrocławiu

W powyższych lokalizacjach przez 24 godziny na dobę działa zespół, składający się z pielęgniarki, lekarza i psychologa, który na bieżąco odpowiada na potrzeby ofiar wojny na Ukrainie. d zakupiony niezbędny sprzęt (np. przenośne EKG, laptopy, waga, lodówka itp.).

Każdą placówkę wyposażono w niezbędny sprzęt i materiały medyczne, a także leki.

Wsparcie, jakie dzięki realizacji tego zadania otrzymają mieszkańcy Toruńskiej, Gwarnej i Grochowej, pozwoli na redukowanie szkód związanych z sytuacją kryzysową, jaką jest uchodźctwo i doświadczaniem traumy.