Wrocławskie Innowacje

Zadanie publiczne:
Wrocławskie Innowacje

Finansowanie:
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.
Dofinansowanie: 47 000 PLN
Koszt całkowity: 50 000 PLN

Okres realizacji: 27.10.2021 – 15.12.2021

Miejsce realizacji:
Merytoryczna część zadania będzie realizowana przy ul. Hugona Kołłątaja 26A we Wrocławiu.
Ogólnopolska konferencja odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki oraz będzie transmitowana na profilu Facebook i kanale Youtube Towarzystwa.
Dwudniowa wizyta studyjna zostanie przeprowadzona na terenie miasta Wrocławia.
Wystaw plenerowa zostanie ustawiona w trzech wybranych miastach.

Grupa adresatów zadania:
Zadanie skierowane jest do organizacji zajmujących się problematyką bezdomności oraz przedstawicieli samorządów i administracji publicznej w Polsce.

Cel zadania:
Celem zadania publicznego jest promocja miasta Wrocławia, które jest miastem, gdzie kształtuje się nowoczesny wymiar polityki społecznej i rozwiązywania problemu bezdomności. Miastem, które jest liderem w testowaniu i wdrażaniu społecznych innowacji.

Działania promujące Wrocław oraz pokazanie wrocławskich rozwiązań problemu bezdomności będzie realizowanie przez:

1. Organizację i przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji w Narodowym Forum Muzyki w dniu 5 listopada 2021 r.

Tematem przewodnim będzie innowacyjna metoda pracy z osobami w kryzysie bezdomności, wdrażana między innymi na terenie miasta Wrocławia. Plenum będzie ukierunkowane na wymianę wiedzy i doświadczeń zebranych w trakcie działań pilotażowych w Gdańsku, Warszawie i we Wrocławiu oraz skonfrontowaniu rezultatów z dokonaniami w innych krajach europejskich.

2. Organizacja i przeprowadzenie dwudniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli organizacji zajmującej się problematyka bezdomności w Europie

Celem wizyty jest promocja miasta Wrocławia jako miasta nowoczesnego, idącego z duchem czasu, otwartego na pomysły i wspierającego wszystkich swoich mieszkańców, a także miasta wrażliwego na potrzeby najsłabszych i realizującego skuteczne działania dla osób w kryzysie bezdomności. Podczas wizyty goście zobaczą najciekawsze zakątki Wrocławia, placówki dla osób w kryzysie bezdomności i działania dopełniające, tj. StreetBus, Housing First, streetworking, MiserArt.

3. Organizacja i przeprowadzenie wystawy plenerowej

Wystawa plenerowa, składająca się z 12 plansz, promująca innowacyjne wrocławskie rozwiązania w zakresie problematyki pomocy osobom wykluczonym, w tym osobom w kryzysie bezdomności, odbędzie się w trzech wybranych miastach.